Casa memorială M. Sadoveanu – Vânători-Neamţ

În comuna Vânători-Neamţ, în imediata vecinătate cu Schitul Vovidenia se găseşte o clădire ce adăposteşte, deopotrivă, Casa memorială Mihail Sadoveanu şi Muzeul Visarion Puiu. Clădirea (ridicată în 1937) este construită în timpul şi la iniţiativa Mitropolitului Visarion Puiu al Bucovinei (1899 – 1964) cu destinaţia de palat arhieresc. Dealtfel mitropolitul a locuit în ea doar…

Cetatea Neamţ

Situată în partea de nord-est a judeţului Neamţ, la o depărtare de cca. 46 de km de reşedinţa acestuia şi în imediata apropiere a oraşului Tg. Neamţ, Cetatea Neamţ (sau a Neamţului) face parte din categoria monumentelor medievale de valoare excepţională din România. Apariţia şi existenţa sa sunt strâns legate de istoria locului, a cărei…

Şcoala Domnească – Târgu Neamţ

În preajma Casei Memoriale “Veronica Micle”, străjuită de “plopii fără soţ”, se ridică Şcoala Domnească, edificiu masiv, cu ziduri groase şi şase încăperi dispuse simetric pe două nivele. “Şcoala publică” de la Târgu Neamţ a fost inaugurată la 16 octombrie 1852 prin strădaniile stareţului Neonil, care avea sub ascultare mănăstirile Secu şi Neamţ, cu ajutorul…

Staţiunea Bălţăteşti – istoric

Comuna Bălţăteşti este consemnată documentar la începutul secolului al XVIII-lea, fiind cunoscută pentru apele minerale clorurate, sulfatate, iodice, bromurate cu o concentraţie de până la 280 g/l. Însă existenţa izvoarelor de slatină din această zonă a fost cunoscută cu mult timp înainte, chiar din epoca bronzului, fiind folosite la extragerea sării. Abia în 1810 însă…